ESCOLA DE MEDITACIÓN

Organizaremos encontros mensuais para coñecer distintas técnicas de meditación: canto de mantras, meditación dinámica, mandalas, tankas, visualizacións... De xeito que posuamos ferramentas para a nosa práctica diaria. Os encontros serán principalmente prácticos, a xeito de obradoiros, polo que compartiremos unha meditación grupal en cada xuntanza.

Cada obradoiro será independente, aínda que recomendamos asistir con regularidade para poder coñecer e aplicar técnicas diversas.

E, aínda que isto soe tan serio, cómpre lembrar que meditar é un feito cotián e canto máis sinxelo, mellor... E que meditamos para sermos máis felices, non para seguir enfurruñad@s